top of page
69.jpg

Zaposlimo:

Blagajnik

Opis del:
 • Vodenje blagajne smučarskih vozovnic, odgovornost za pologe gotovine in vrednostnih papirjev; 

 • Direktna prodaja smučarskih vozovnic in drugih storitev na blagajnah turističnega centra; 

 • Izstavljanje računov, prevzem gotovinskih in brezgotovinskih poravnav računov; 

 • Priprava poročil in analiz; 

 • Vodenje ustreznih evidenc; 

 • Informiranje gostov; 

 • Skrb za informacijske table; 

 • Pisanje in odgovarjanje na poslovna pisma ter na razne druge dopise; 

 • Delo s pošto; 

 • Skrb za čistočo delovnega okolja; 

 • Spremljanje zaloge medijev smučarskih vozovnic in vodenje evidence o kavcijah; 

 • Ostala opravila po nalogu nadrejenega. 

Nočni receptor

Opis del:
 • Sprejemanje in pozdravljanje gostov; 

 • Informiranje gostov o hotelskih storitvah in cenikih; 

 • Izvajanje prijave in odjave gostov; 

 • Sprejemanje naročil, rezervacij in odpovedi gostov preko telefona, elektronske pošte, pisnih sporočil, faksov ali neposredno v skladu s ceniki in splošnimi pogoji poslovanja; 

 • Izstavljanje računov in prevzemanje gotovinskih in brezgotovinskih poravnav računov v skladu s pravili finančnega poslovanja; 

 • Skrb za dobro počutje gostov, sprejemanje in obdelovanje posebnih zahtev, sprejem in reševanje pritožb; 

 • Sprejemanje telefonskih klicev, posredovanje klicev ali obveščanje odgovornih oseb; 

 • Skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja, službene uniforme in osebnega izgleda; 

 • Dnevna priprava in posredovanje policijskih poročil; 

 • Skrb za ustrezno primopredajo informacij naslednji izmeni ustno in preko ustreznih zabeležk; 

 • Sprejem informacij s strani sobaric in drugega osebja o napakah in okvarah v hotelu in drugih objektih in posredovanje informacij tehničnemu sektorju 

 • Obveščanje nadrejenih o večjih okvarah in napakah in zamudah pri njihovi odpravi 

 • Ostala opravila po navodilu nadrejenega 

Vodja kuhinje

Opis del:
 • Pridobivanje in analiza ponudb dobaviteljev za nabavo materiala in storitev (hrana, surovine, inventar in oprema); 

 • Vodenje in koordinacija dela v kuhinji, samopostrežni restavraciji in po potrebi na zunanjih enotah; 

 • Spremljanje svetovnih trendov in novitet na področju restavracij in gostinske ponudbe in njihovo uvajanje na Golteh; 

 • Oblikovanje sezonskega a-la carte menija in ponudbe sobne strežbe, banketnih menijev, seznama jedi in sestavin za zajtrke in večerje (samopostrežni in a-la carte) za hotelske goste, poslovne dogodke idr.; 

 • Priprava posebnih ponudb, sodelovanje pri razvoju strategije gostinske ponudbe in njene izvedbe; 

 • Spremljanje zalog in izvajanje mesečnih inventur v sodelovanju z upraviteljem zalog; 

 • Reden pregled, vodenje evidenc in odgovornost za izvajanje HACCP standardov; 

 • Priprava in izvedba otroških kulinaričnih delavnic in tečajev (v poletni sezoni); 

 • Odgovornost za zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih standardov v skladu s predpisi; 

 • Vodenje predpisanih evidenc; 

 • Skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja; 

 • Priprava poročil in predlogov za izboljšave in doseganje boljših rezultatov; 

 • Koordinacija del pri čiščenju kuhinjskih prostorov in opreme; 

 • Skrb za optimizacijo procesov in racionalizacijo stroškov; 

 • Ostala opravila po nalogu nadrejenega. 

Kuhar

Opis del:
 • Priprava jedi v skladu z recepturami in navodili nadrejenega; 

 • Vzdrževanje reda in čistoče kuhinje, naprav, delovnih priprav; 

 • Spremljanje zalog, datumov uporabnosti hrane in surovin; 

 • Reden pregled in izpolnjevanje HACCP standardov in vodenje evidenc; 

 • Ostala opravila po nalogu nadrejenega. 

Sobarica

Opis del:
 • Čiščenje hotelskih sob, stopnišč, dvigal, prehodov, čakalnic, lobijev, sanitarij, hodnikov in drugih skupnih prostorov, konferenčne dvorane, glavne in samopostrežne restavracije, koče Trije ploti, wellnessa, pisarn v hotelu in Žekovcu in drugih prostorov podjetja; 

 • Čiščenje in urejanje okolice hotela in drugih objektov, pomoč pri odstranjevanju snega in čiščenju zaledenelih površin pred in v okolici hotela; 

 • Zbiranje umazanih rjuh, brisač in drugega perila, priprava za pralnico in dostava do nihalke; 

 • Čiščenje pohištva, preprog, oken in drugih površin; 

 • Odstranjevanje odpadkov iz košev za smeti in njihov transport do zabojnikov ter skrb za ustrezno ločevanje odpadkov; 

 • Vzdrževanje okrasnega rastlinja in nasadov v hotelu in okolici; 

 • Pranje in likanje hotelskega perila in oblačil gostov na njihovo zahtevo kot storitev hotela; 

 • Uporaba čistil in detergentov v skladu z navodili proizvajalcev in napotki za varno delo; 

 • Poročanje recepciji o zalogah, zaznanih napakah in okvarah med čiščenjem; 

 • Dostava izgubljenih in pozabljenih predmetov gostov na recepcijo; 

 • Ostala opravila po navodilu nadrejenega.

Receptor

Opis del:
 • Sprejemanje in pozdravljanje gostov; 

 • Informiranje gostov o hotelskih storitvah in cenikih; 

 • Izvajanje prijave in odjave gostov; 

 • Sprejemanje naročil, rezervacij in odpovedi gostov preko telefona, elektronske pošte, pisnih sporočil, faksov ali neposredno v skladu s ceniki in splošnimi pogoji poslovanja; 

 • Izstavljanje računov in prevzemanje gotovinskih in brezgotovinskih poravnav računov v skladu s pravili finančnega poslovanja; 

 • Skrb za dobro počutje gostov, sprejemanje in obdelovanje posebnih zahtev, sprejem in reševanje pritožb; 

 • Sprejemanje telefonskih klicev, posredovanje klicev ali obveščanje odgovornih oseb; 

 • Skrb za čistočo in urejenost delovnega okolja, službene uniforme in osebnega izgleda; 

 • Dnevna priprava in posredovanje policijskih poročil; 

 • Skrb za ustrezno primopredajo informacij naslednji izmeni ustno in preko ustreznih zabeležk; 

 • Sprejem informacij s strani sobaric in drugega osebja o napakah in okvarah v hotelu in drugih objektih in posredovanje informacij tehničnemu sektorju 

 • Obveščanje nadrejenih o večjih okvarah in napakah in zamudah pri njihovi odpravi 

 • Ostala opravila po navodilu nadrejenega 

Vodja F&B

Opis del:
 • Vodenje in organiziranje dela na področju gostinstva po najvišjih standardih; 

 • Organiziranje, vodenje, koordiniranje in nadzor dela in zaposlenih v gostinskem sektorju; 

 • Usposabljanje in izobraževanje kadra; 

 • Priprava tedenskih in mesečnih urnikov dela v skladu z zasedenostjo in načrtovanimi dogodki; 

 • Priprava dnevne ponudbe za zajtrke, kosila in večerje, priprava sezonskega a-la carte menija, ponudbe sobne strežbe in seznama artiklov v mini baru; 

 • Priprava cenikov in oblikovanje ponudbe pred poletno in zimsko sezono; 

 • Koordiniranje večjih skupin v sklopu sestankov, seminarjev, banketov, skrb za izvedbo posebnih zahtev v skladu s ponudbo in glede na razpoložljivo opremo; 

 • Priprava predlogov, kalkulacij, ponudb in pogodb; 

 • Odgovornost za nabavo surovin in materiala za potrebe gostinskega sektorja; 

 • Spremljanje zalog in izvajanje mesečnih inventur v sodelovanju z vodjo strežbe in vodjo kuhinje; 

 • Odgovornost za zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih standardov v skladu s predpisi; 

 • Odgovornost za izvajanje ukrepov iz varstva pri delu, požarne varnosti, zaščite in reševanja ter spoštovanja varnostnih predpisov; 

 • Vodenje predpisanih evidenc; 

 • Mesečno poročanje vodstvu o prihodkih in stroških; 

 • Odgovornost za optimizacijo procesov in racionalizacijo stroškov; 

 • Zagotavljanje najvišjega nivoja kakovosti storitev; 

 • Ostala opravila po nalogu nadrejenega. 

Natakar

Opis del:
 • Strežba gostov v glavni in samopostrežni restavraciji, na kočah, v barih, konferenčni dvorani, lobby baru in drugih zunanjih enotah; 

 • Komunikacija z gosti glede njihovih zahtev, predstavitev menijev in posebne ponudbe na privlačen način; 

 • Sprejemanje naročil, vnos naročil v računalnik in izdajanje računov; 

 • Opravljanje strežbe pijače in hrane iz točilnih pultov in kuhinje do gostov in opravljanje del za točilnim pultom; 

 • Sprejemanje gotovinskih in brezgotovinskih plačil, izdajanje in dostava računov do gostov; 

 • Spremljanje stanj zalog in obveščanje nadrejenih; 

 • Skrb za čistost in urejenost delovnega okolja; 

 • Čiščenje in postavitev miz in inventarja v glavni in samopostrežni restavraciji, na kočah, v barih, konferenčni dvorani, lobby baru in drugih zunanjih enotah; 

 • Kontrola in oskrbovanje mini-barov; 

 • Zbiranje umazanih prtov, priprava za pralnico in dostava do nihalke; 

 • Ostala opravila po nalogu nadrejenega. 

Žičničar

Opis del:
 • Nadziranje delovanja žičniških naprav – tekoče vzdrževanje, kontrola in preizkusi žičniških naprav; 

 • Dnevno vzdrževanje in čiščenje vozil (kabine, sedeži, vlečke) ter vstopnih in izstopnih postaj žičniških naprav; 

 • Usmerjanje potnikov in vzdrževanje reda pri vstopanju in izstopanju ter pregledovanje vozovnic; 

 • Čiščenje in urejanje trase sedežnic in vlečnic; 

 • Pomoč pri reševalnih akcijah; 

 • Izvajanje ostalih nalog v skladu z navodili za obratovanje za posamezno žičniško napravo; 

 • Skrb za urejenost in čistočo službenih prostorov (postaje žičnic); 

 • Izvajanje čiščenja in urejanja okolice – košnja, urejanje drugih zelenih površin, odstranjevanje snega in čiščenje zaledenelih površin pred in v okolici nihalke, hotela in drugih objektov; 

 • Sodelovanje pri pripravi prostorov za razne aktivnosti in prireditve; 

 • Pomoč pri transportu prtljage gostov in materiala do hotela in drugih objektov; 

 • Pomoč pri drugih vzdrževalnih delih na žičnicah, smučišču in objektih; 

 • Sodelovanje pri upravljanju in vzdrževanju druge infrastrukture (športni objekti, pohodniške, kolesarske in druge poti, adrenalinski objekti idr.);  

 • Ostala opravila po nalogu nadrejenega. 

Prijave z življenjepisom pošljite na:

Naslov: Golte d.o.o., Radegunda 19 c, 3330 Mozirje

Email: liza.osep@golte.si

Telefon: 03 839 12 17

bottom of page