top of page
Search

Nagradna igra

PRAVILA NAGRADNE IGRE

1.Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je Golde d.o.o., Radegunda 19 c, 3330 Mozirje (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre je Golte d.o.o (v nadaljevanju izvajalec. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre, ter bodo uporabljene izključno za namen komunikacije in obveščanja o nagradni igri.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter so davčni rezidenti Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Golte d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja do 25.7.2021

4. Potek nagradne igre

V nagradni igri sodeljujete preko družbenega omrežja Facebook. Žreb nagrad bo potekal 25.7.2021, nagrajenci bodo izbrani naključno.

5. Akontacija dohodnine

V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan ob potrditvi prejema nagrade pred prejemom predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. Nagrada bo obdavčena v skladu z Zakonom o dohodnini (organizator igre bo obračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu s predpisi). Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

7. Pravila:

Organizator si pridružuje pravico, da nepopolne prijave sodelujočih izloči iz žrebanja, oziroma jih ne upošteva. Neveljavnih ali nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Izžrebanci lahko svojo nagrado prevzamejo v podjetju Golte d.o.o v času uradih ur. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni sodelujejo le fizične osebe, starejše od 18 let. Organizator izrecno poudarja, da ne bo omogočil udeležbe v nagradni igri in izročitve nagrade osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v nagradni igri ni možna. Žrebanja bodo potekala od sobotah ob 18.45.

8. Nagrade

Organizator bo podelil 3 nagrade. Prva nagrada je vodena kolesarska tura po Golteh, druga in tretja nagrada sta družinska povrata vozovnica z nihalko.

9. Varovanje podatkov

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani organizatorja. Nagrajenec se izrecno strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na spletni strani ter družbenih medijih organizatorja.

Golte d.o.o, Mozirje, 13.7.2021


198 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page